Menu

VSO Praktijk

Jongeren van 12 t/m 18 jaar volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die leiden tot uitstroom richting arbeid of een andere vorm van dagbesteding.

Inhoud van deze pagina

De leerweg kent twee routes:

 • de route naar de arbeidsmarkt (A-route);
 • de route naar dagbesteding (D-route).

Het onderwijsprogramma duurt 5 à 6 jaar. We werken in de leerweg Praktijk met kleine klassen. Uitgangspunt is dat er 8 tot 14 leerlingen in een klas worden ingedeeld. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, leer- en ontwikkelingsniveau. Trainingen vormen een belangrijk onderdeel van het lesrooster. Dit zijn toegespitst op de leerdomeinen Dagbesteding, Wonen en Vrije tijd.

Er wordt gewerkt aan kerndoelen in 7 leergebieden:

 • Nederlandse taal en communicatie
 • rekenen en wiskunde
 • Engels (niet verplicht voor de D-route, maar Adelante biedt dit wel aan)
 • mens, natuur en techniek
 • mens en maatschappij
 • culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • bewegen en sport

Naast de leergebieden wordt in alle profielen aan zogenaamde ‘leergebied overstijgende aspecten’ gewerkt. Deze omvatten:

 • leren leren
 • leren functioneren in sociale situaties
 • ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ bevat daarnaast verplichte aanvullende onderdelen waarin de leerlingen zich voorbereiden op een plek in de arbeidsmarkt. De kerndoelen zijn benoemd op vier terreinen:

 • werkexploratie/loopbaanoriëntatie
 • loopbaansturing
 • algemene competenties
 • specifieke beroepsvaardigheden

Meer informatie over het VSO Praktijk en de uitstroomrichtingen vindt u in de brochures op deze pagina.