Menu

Tyltylschool De Maasgouw

Bij Adelante Tyltylschool De Maasgouw zijn wij ervan overtuigd dat iedere leerling kan schitteren. Onze school is een speciale school voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met (ernstige) meervoudig beperkingen.

Inhoud van deze pagina

De Maasgouw is in deze regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor deze speciale doelgroep. We geven antwoord op de vragen van deze leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen en waardevol leven.

Ons motto

 

Ondersteunende disciplines

Logopedie

Bij iedere leerling wordt door een logopedist onderzocht welke vormen van communicatie het kind begrijpt en waarmee het zelf kan communiceren. Er kan onder andere worden gekozen voor voorwerpen, foto's, gebaren of spraak. Op het moment dat het eten en drinken niet goed verloopt, kan er sprake zijn van een slikstoornis. Naast de behandeling van diverse slikproblemen, worden er adviezen gegeven om het eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Fysiotherapie

Naast onderwijsondersteunende fysiotherapie, waarbij de nadruk ligt op het adviseren, heeft de school ook de mogelijkheid om individuele onderwijsondersteunende fysiotherapiebehandelingen aan te bieden. De grove motoriek vormt hierbij het belangrijkste aandachtsgebied.

Ergotherapie

De ergotherapie zorgt ervoor dat een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren in school-, leef- en woonomstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van het kind en zijn omgeving. Aandachtsgebieden zijn: arm-handfunctie, computerbediening en voortbewegen. Kinderen kunnen ook problemen hebben met het goed waarnemen en verwerken van zintuigprikkels. Indien nodig wordt er sensorische integratie therapie opgestart.