Menu

Tyltylschool De Maasgouw

Bij Adelante Tyltylschool De Maasgouw zijn wij ervan overtuigd dat iedere leerling kan schitterenWij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan (ernstig) meervoudig beperkte leerlingen uit de regio Limburg in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 

Inhoud van deze pagina

Een begrepen en waardevol leven

De Maasgouw is in deze regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor deze speciale doelgroep. We geven antwoord op de vragen van de leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen, draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen en waardevol leven.

Denken in mogelijkheden

Wij denken in mogelijkheden, kwaliteiten en interesses en zetten daarmee onze leerlingen in hun eigen kracht. We zoeken samen naar hun talenten en brengen ze optimaal tot bloei. Sfeer, veiligheid en een zinvol ontwikkelingsaanbod zijn daarbij voor ons enorm belangrijk. 

Transdisciplinair team

Onze leerlingen krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Zij worden daarbij begeleid en ondersteund door een transdisciplinair team. Een team dat bestaat uit de leerkracht, onderwijsondersteuner, een kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Door deze aanpak zijn wij er zeker van dat iedere leerling zich op zijn eigen manier ontwikkelt. We werken samen naar de best mogelijke vorm van participeren in de samenleving.