Menu

Schoolstandaard

We hebben een schoolstandaard ontwikkeld voor Adelante Onderwijs. Uitgangspunt hierin is dat wij de leerlingen niet meer volgen in hun ontwikkeling, maar doelgericht plannen hoe leerlingen doelen gaan behalen passend bij een uitstroombestemming.

Inhoud van deze pagina

Het is hierbij van essentieel belang dat we niveaus vastleggen per uitstroombestemming. Dit vormt de basis voor het verder pedagogisch en didactisch handelen. De niveaus zijn uitgedrukt in Cito-niveaus, aangezien we de Citotoetsen gebruiken om (half)- jaarlijks het didactische niveau van de leerlingen te meten.

We onderscheiden bij het vaststellen van de uitstroombestemming 3 fasen. Dit zijn de ijkmomenten om te bekijken of de leerling nog op de juiste koers zit en of de leerroute nog passend is. Diverse kindfactoren kunnen van invloed zijn om het verwachte uitstroomperspectief naar boven of naar beneden toe bij te stellen. Dit bijstellen kan echter alleen op de vastgestelde ijkmomenten. Binnen een fase wordt het leerling-uitstroomprofiel niet gewijzigd.

Fases leerling-uitstroomprofiel SO

Oriëntatiefase 

4 t/m 6 jaar

Indicatiefase

7 t/m 9 jaar

Differentiatiefase

10 t/m 12 jaar