Menu

Leerweg Aangepast Basisonderwijs

In de LABO wordt gewerkt aan uitstroom naar niet-diplomagericht praktijkonderwijs richting arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of dagbesteding voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Leerlingen die op 9 jarige leeftijd functioneren op een niveau tussen midden groep 3 en eind groep 4, worden geplaatst binnen de LABO Pre Arbeid-groepen. In de LABO Kleurgroepen wordt onderwijs geboden aan kinderen die door hun lichamelijke en verstandelijke beperkingen onvoldoende kunnen aansluiten bij reguliere leerlijnen.

Inhoud van deze pagina

Pre Arbeid groepen

Leerlingen die op 9 jarige leeftijd functioneren op een niveau tussen midden groep 3 en eind groep 4, worden geplaatst binnen de Pre Arbeid groepen. Deze leerlingen hebben voldoende capaciteiten en mogelijkheden om later een bepaalde vorm van arbeid uit te kunnen voeren, maar halen het tempo en niveau niet dat nodig is voor het volgen van Leerweg Basisonderwijs.

Lees meer...

Kleurgroepen

In de LABO wordt onderwijs geboden aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die door hun lichamelijke en verstandelijke beperkingen onvoldoende kunnen aansluiten bij reguliere leerlijnen. De leerstof en werkvormen worden aangepast naar het niveau van de leerling waarbij hij/zij hulp krijgt bij het vergroten van de (sociale)-redzaamheid.

Lees meer...

GroepsDynamisch Onderwijs (GDO)

Na afronding van het SO heeft de leerling een optimale ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied bereikt. Hiervoor wordt de methodiek ‘Sociaal Sterke Groep’ van het ‘GroepsDynamisch Onderwijs’ (GDO) gehanteerd. De leerlingen leren hierbij prettig met elkaar omgaan. Dit wordt bereikt door het hanteren van een effectieve conflicthantering, waarbij ze leren om zoveel mogelijk eigen initiatief te nemen bij het oplossen van ruzies. Daarnaast vindt er iedere week een “sociokring” plaats in de klas om gezamenlijk aan verbeterpunten te werken en het groepsgevoel te vergroten.

Vakleerkrachten

Alle groepen van de SO krijgen een half uur of 3 kwartier bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal van onze eigen school. Dit wordt gegeven door gecertificeerde vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen zij ook een half uur of 3 kwartier zwemmen aangeboden, door gecertificeerde zweminstructrices, in het zwembad van onze eigen school. De jongste groepen volgen een half uur of 3 kwartier groepsgebonden muziekles van de vakleerkracht muziek. De oudere groepen, met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar, krijgen wekelijks drama aangeboden door de creatief therapeute drama.