Menu

LABO Kleurgroepen

In de LABO Kleurgroepen wordt onderwijs geboden aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die door hun lichamelijke en verstandelijke beperkingen onvoldoende kunnen aansluiten bij reguliere leerlijnen. De leerstof en werkvormen worden aangepast naar het niveau van de leerling waarbij hij/zij hulp krijgt bij het vergroten van de (sociale)-redzaamheid.

Inhoud van deze pagina

De fysieke, mentale en sociaal-emotionele mogelijkheden van het kind vormen samen het uitgangspunt voor het OPP waarin de hulpvraag van het kind voorop staat. De vaardigheden die aangeleerd worden zijn functioneel. Het onderwijs is gericht op het behalen van een zo groot mogelijk leerrendement en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Ook hier wordt het onderwijs zoveel mogelijk gepland en wordt er gewerkt aan de hand van arrangementen.

Trainingen

Eenmaal per week volgen de leerlingen, in voorbereiding op het werken binnen de VSO Praktijk, een training. Dit gebeurt dikwijls bij een andere leerkracht dan de groepsleerkracht. In de trainingen ligt het accent op het oefenen van praktische vaardigheden zoals sociale vaardigheden, koken, vrijetijdsbesteding, lichamelijke verzorging en yoga.

Rapporten

Het rapport van de LABO verschijnt in de vorm van een herinneringsklapper. Hierin wordt per vakgebied een korte uitleg geschreven over de doelen waaraan gewerkt is. De uitleg wordt begeleid door een foto, zodat de kinderen zelf ook hun rapport kunnen bekijken en thuis beter kunnen vertellen, wat ze op school hebben gedaan.

Uitstroombestemming

Binnen de LABO wordt er gewerkt naar verschillende uitstroombestemmingen binnen de Praktische Leerweg van het VSO. Lees meer over uitstroom in onze schoolgids.