Menu

Kleutergroepen

De kleuters die bij Adelante naar school gaan, worden begeleid naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelen en leren om een optimale dialoog aan te gaan met anderen en de wereld om zich heen. 

Inhoud van deze pagina

We willen dit o.a. bereiken door:

  • een interdisciplinaire benadering waarbij alle professionals optimaal samenwerken;
  • hulpvraaggericht werken binnen de mogelijkheden, capaciteiten, competenties en doelstellingen;
  • de leerstof en de therapie van het kind op elkaar af te stemmen;
  • het kind aan te spreken op het juiste ontwikkelingsniveau;
  • het kind uit te dagen op het niveau dat het aankan;
  • de mogelijkheid te bieden tot daadwerkelijk zelf iets doen;
  • de mogelijkheid te bieden tot het nemen van eigen initiatief.

Speelplezier

We vinden dat deze facetten uitgebreid aan bod komen binnen de Speelpleziermethodiek. Speelplezier is een ontwikkelde totaalmethodiek met spel als uitgangspunt en leidende activiteit. Het spel komt tot uiting in de verschillende hoeken: het atelier, de huishoek of themahoek, de bouw- en constructiehoek, de lees-schrijf-kwebbelhoek, de exploratiebak en de kieskast. Enerzijds worden spelactiviteiten ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren kinderen door te spelen onder leiding van een leerkracht, die het spel volgt en verrijkt.

Rapporten

Het rapport van de kleuters verschijnt in de vorm van de groeiwijzer en het volgmodel: deze gaan twee keer per jaar mee naar huis. In het volgmodel wordt het adaptieve aanbod gevolgd op het gebied van samenspel, verhaalbegrip, tellen, meten en meetkunde. Ook het niveau waarop elk kind hierin begeleid wordt is daarin te vinden. Naast het volgmodel worden de ontwikkelingen bijgehouden in de groeiwijzer: een soort portfolio met aantekeningen, anekdotes en notities van letterlijke uitspraken en concreet beschreven handelingen van kinderen, foto’s van activiteiten en producten, tekeningen en schrijfsels.

Keuze vervolgtraject

De individuele hulpvraag uit het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan), de wijze waarop uw kind het gezamenlijke groepsprogramma doorloopt, de notaties in het volgmodel en de groeiwijzer en de CITO-scores, maken duidelijk in welke leerweg uw kind onderwijs gaat volgen na de kleutergroepen.