Menu

Ondersteuning in het regulier onderwijs

Adelante ZO dichtbij versterkt het regulier onderwijs en ondersteunt leerlingen met een fysieke beperking en leerlingen die ernstig, langdurig of chronisch ziek zijn. Door een regionaal zorgteam te verbinden aan de leerling en aan de school kunnen deze kinderen samen met hun klasgenoten onderwijs blijven volgen. "Een Kind, een Plan" is hierbij ons uitgangpunt. 

Inhoud van deze pagina

Het regionaal zorgteam werkt nauw samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers in de nabijheid van zijn woonplek. Op deze manier kan het kind in zijn eigen omgeving blijven en het kan stapsgewijs leren om zelfstandiger te worden.

Ons uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

 

Regionale zorgteams

De regionale zorgteams zijn elk verbonden aan een van de volgende ziekenhuizen: Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Roermond. Afhankelijk van de locatie, wordt er een team gevormd rondom de leerling en de school. Per regio werkt het team van Adelante samen met verschillende ketenpartners.

In een regioteam participeren:

 

Onze ondersteuning

  • Leerkrachten en scholen worden door de ondersteuning van Adelante ZO dichtbij in staat gesteld een leerling, die belemmeringen ondervindt bij het onderwijs, te begeleiden d.m.v. het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden.
  • Tijdens de lessen weet zowel de leerling als de leerkracht (alsmede een hele klas) wat en waarom ondersteuning plaatsvindt, wat zorgt voor (emotionele) stabiliteit voor en ontlasting van zowel leerling als leerkracht.
  • Voor ouders verloopt de communicatie rondom de ondersteuning van hun kind op een efficiënte en eenvoudige wijze. In nauw overleg tussen de ouders, het kind, de school en de specialisten vindt gezamenlijke afstemming over de behandeling plaats. 

Meer informatie over onze ondersteuning is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO in de rechterkolom op deze pagina.