Menu

Adelante Onderwijs

Op de mytylschool van Adelante in Valkenburg a/d Geul bieden wij onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Op tyltylschool de Maasgouw in Maastricht bieden wij onderwijs aan leerlingen met (ernstige) meervoudig beperkingen. Al onze leerlingen zijn 4 t/m 18 jaar oud.

 

Inhoud van deze pagina

Vier leerwegen

Binnen de mytylschool in Valkenburg a/d Geul (Houthem) worden vier verschillende leerwegen aangeboden:

 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal aangepast basisonderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs, theoretische leerweg (VSO VMBO)
 • voortgezet speciaal onderwijs, praktische leerweg (VSO Praktijk)

Wie zijn onze leerlingen?

Wij geven onderwijs aan:

 • leerlingen met een lichamelijke beperking
  • leerlingen die door hun beperking het reguliere onderwijs niet of niet meer kunnen volgen.
  • leerlingen met een lichamelijke beperking die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier voortgezet onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met een meervoudige beperking
  • leerlingen met een complexe hulpvraag.
  • leerlingen die ernstig motorisch en verstandelijk beperkt zijn, waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren.
  • leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking waarbij ook sprake is van beperkingen op auditief, visueel, communicatief en/of sociaal-emotioneel gebied.
 • langdurig zieke leerlingen
  • leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier (voortgezet) onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • leerlingen die na een ongeluk of hersenbloeding niet meer terug kunnen naar hun reguliere school.

Onze school creëert ontwikkelingsmogelijkheden die op de toekomst van de leerling gericht zijn. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, in (aangepast) werk of in een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid wordt sterk bevorderd met het oog op maximale participatie in de maatschappij. Het onderwijs wordt aangeboden en ingevuld conform de Wet op de Expertisecentra.

Passend onderwijs

Adelante biedt passend onderwijs. Dit betekent dat wij elke leerling het onderwijs aanbieden dat past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief wordt bij start van de schoolloopbaan vastgesteld in dialoog met de ouders en de betreffende leerweg. Hierbij kijken we meteen ook naar de uitstroommogelijkheden op het gebied van werk, een vervolgopleiding of vormen van dagbesteding.

Voor leerlingen van de theoretische leerweg betekent passend onderwijs daarnaast ook dat zij altijd en overal kunnen studeren. Natuurlijk willen we dat de kinderen zoveel mogelijk op school aanwezig zijn en de lessen volgen. Wanneer dat niet kan, betekent dit dat het programma niet stil hoeft te staan.

Onze missie en visie

Missie

De mytylschool van Adelante maakt deel uit van de zorggroep Adelante. Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Visie

We nemen de vraag van de leerlingen (en hun naasten) als uitgangspunt. Voor en samen met de leerling zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners.

Vanuit het onderwijsconcept, waarin betekenisvolle doelen en het aanpakken van levensechte problemen centraal staan, geven we vorm aan ons onderwijs. Dit noemen we de context- en taakgerichte aanpak. Deze aanpak voeren we uit in een handelingsgericht en opbrengstgericht kader.  

De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: samen, expert, nieuwsgierig, vertrouwen.